Příspěvěk na bydlení

Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení

Co je to vlastně příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je určitá forma státní pomoci pro jednotlivce i rodiny s nízkými příjmy.

Pro jeho získání je nutné tzv. testování příjmu jednotlivce či rodiny za poslední čtvrtletí. Za druh příjmu se považuje i rodičovský příspěvek nebo příspěvek na dítě.

Kdo má právo na příspěvek na bydlení?

Ti kdo splní následující:

  1. Musíte mít byt ve svém vlastnictví, potažmo být v nájmu.
  2. Musíte být v daném objektu přihlášeni k trvalému pobytu.

Zároveň musí Vaše náklady na bydlení přesáhnout částku tzv. rozhodného součinu příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze je tento koeficient 0,35) a přitom nesmí být Váš součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (0,35) vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

prispevek na bydleni
Příspěvek na bydlení

 

Co tvoří náklady na bydlení?

U nájemních bytů tvoří náklady následující:

  • nájemné
  • náklady související s užíváním bytu

U družstevních a vlastnických bytů jsou náklady podobné a jsou vyčísleny v zákonu o Státní Sociální Podpoře.

Ke všem druhům bydlení se následně připočítávají náklady jako je vodné a stočné, energie, vytápění, opady.

Přihlédnutím k těmto nákladům za poslední čtvrtletí se odvíjí nárok na příspěvek a jeho možná výše.

Jak se stanoví výše příspěvku?

Stanoví se jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu pro danou oblast. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtů členů v domácnosti. Tyto náklady zahrnují i nájemné v souladu se zákonem o nájemném. Do těchto nákladů jsou zahrnuty i ceny energií a služeb.

Pro období od 1.1.2014 do 31.12.2014 platí následující výše částek normativních nákladů:

1) Pro bydlení v nájmu:

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.
obyvatel

50 000 – 99 999
obyvatel

10 000 – 49 999
obyvatel

do 9 999
obyvatel

1

7 711

6 156

5 873

5 028

4 809

2

11 081

8 952

8 566

7 409

7 110

3

15 096

12 312

11 807

10 294

9 903

4 a více

18 899

15 542

14 932

13 108

12 636

 

2) Družstevní byt nebo byt ve vlastnictví:

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.
obyvatel

50 000 – 99 999
obyvatel

10 000 – 49 999
obyvatel

do 9 999
obyvatel

1

4 448

4 448

4 448

4 448

4 448

2

6 644

6 644

6 644

6 644

6 644

3

9 263

9 263

9 263

9 263

9 263

4 a více

11 792

11 792

11 792

11 792

11 792

 

 

 

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ